Hoe Dat Kan Helpen Bij Het Oplossen Van Steekproeffouten Zonder Mogelijkheid Of Vooringenomenheid

Hier zijn enkele basistechnieken om u te helpen elk probleem van steekproeftrekking op te lossen zonder waarschijnlijkheid en ook vooringenomenheid.

Goedgekeurd

 • Stap 1: Download en installeer de software
 • Stap 2: Open het en klik op de knop "Herstellen"
 • Stap 3: Selecteer de back-up waarvan u wilt herstellen en volg de instructies
 • Download de software die uw pc zal repareren door hier te klikken.

  De informatiefoutcyclus is de foutgraad gerelateerd aan de resultaten van steekproefonderzoeken. Een hoger foutenpercentage in 100% zuivere statistieken betekent minder waarschijnlijkheid van afhankelijkheid van marktonderzoek of enquêtelijsten, d.w.z. E.

  De volgende (donderdag 22 januari) beschikbaar vanaf 14:00 uur. Ik zal (met Jane Tung, Bremer, John Nancy Brigham en Steve Mossup) deelnemen aan een online discussie over het hoofdonderwerp, gemodereerd door Annie Pettit.

  De meeste marketeers begrijpen dat het onpraktisch is om aanleg te gebruiken met handige producten, onwaarschijnlijke monsters, naast het onderzoeken van zonnecellen op internet. Sommige onderzoekers blijven echter informeren dat er zeker geen gemakkelijk alternatief of alternatief is.

  Sluit je aan bij Ipsos en de ad-hocexpertsector voor een paneldiscussie over een bepaald onderwerp:

  Waarom is het een goed idee om MOE te gebruiken met internet om vertrouwd te raken met dashboards?

  Is het gepast om IO op te nemen in andere soorten vergaderingen, zoals telefonische interviews en SDR

  Zijn er geschikte alternatieven die een goed horloge kunnen bieden?

  Als er geen geschikte opties zijn, wat moeten onderzoekers dan doen om mensen te helpen begrijpen hoe ze hun gegevens verkeerd kunnen interpreteren?

  Wat is hun relatie tussen de steekproefomvang en de foutmarge?

  De zakelijke relatie tussen foutmarge en stukgrootte is eenvoudig: naarmate de kleine steekproef groter wordt, neemt de marge die met fouten te maken heeft af. Deze relatie wordt als omgekeerd beschouwd wanneer twee mensen in tegengestelde richtingen bewegen.

  Hoe veilig kan worden omschreven als het onderzoek voor donoren / onderzoekers die MOE niet kunnen gebruiken om het spel te spelen met sociologen die MOE gebruiken, meestal als de gebruikers van MOE de vragenlijst verwacht het?

  Hoe zullen gebruikers waarschijnlijk onderscheid maken tussen goed en slecht zonder MOE’s of vervangingen te zien?

  Ik weet niet waar ik een hekel aan heb aan de titel van alle eerste berichten in de annotatie. “De meeste internetmarketingonderzoekers weten het” moet worden herhaald met de schijn “Veel marketeers geloven”.

  Wat is vrijwel zeker een niet-waarschijnlijke steekproeffout?

  Niet-steekproeffout is eigenlijk deze statistische term waarvan experts zeggen dat het een fout in de gegevensverzameling aanduidt die ervoor zorgt dat belangrijke informatie afwijkt via ware filosofie. Geen enkele steekproeffout komt overeen met willekeurige of systematische fouten in bepaalde gevallen, en deze typen achter fouten kunnen moeilijk te herkennen zijn in een enquête, steekproeven of een volkstelling.

  Ik weet het niet, wat ik anders moet zeggen of zeggen in vergelijking met wat “91% geen antwoorden!” 91% van absoluut geen antwoorden! Zoals een gekke papegaaiensoort van Long John Silver. Iedereen over jou die iets van mijn inhoud zou willen zien zonder gehoorgang, het advies kan deze publicatie lezen of misschien zelfs uw artikel .

  Hoe dan ook, het blok zal 30-45 minuten duren en het lijkt erop dat je je ervoor kunt aanmelden. Het is ook de laatste schande dat Michael Link, president van alle AAPOR, niet aanwezig was; dus ik zou Jacob kunnen vragen waarom hij niet op elk van onze verzoeken om opheldering reageert.

  PS Dus technisch gezien zal het nooit mogelijk zijn om deze moeilijkheden te lokaliseren. Dit is te zien tot de volgende grote week, wetende dat ik het niet kan doen, maar je zult waarschijnlijk kennis nemen van anderen die ik vermoed. Ik ga de volgende dag iets posten over mijn familie dat ik heb uitgeroepen tijdens ons korte gesprek met een monitor. En net zo.

  De foutenmarge, zoals dit algemeen wordt begrepen, overdrijft de geldigheidsduur van een onderzoek, aangezien deze op ten minste drie of meer belangrijke manieren zou worden gevonden.

  Ten eerste zien deze ontcijferfoutvelden een interessant voorbehoud over het hoofd. De resultaten zijn schattingen en wijken gewoonlijk binnen een nauw en smal breed scala af van de werkelijke waarde, die waarschijnlijk zal worden berekend door de klasse van elk in de populatie in te vullen. Soms (1 op 22 uur bij een 95% juiste houding) kunnen deze resultaten voor een bepaalde vraag volledig buiten het hele bereik van de fout vallen. Bij een over het algemeen 20-vragen tellend examen is het scepticisme van de steekproeftheorie mogelijk niet gerelateerd aan u, de werkelijke waarde en een geheel nieuwe uitbijter wordt verwacht.

  Ten tweede kan er een vergelijkbaar aantal O-typen zijn voor fouten: definitief geclassificeerd als niet-steekproefstrookjes, veroorzaken ze fouten in de onzekerheid over hoe de vraag wilde weten (bijvoorbeeld sleutelvragen, generieke lijsten), pick of interpretaties (bijv. verkeerd geïnterpreteerd of verkeerd geïnterpreteerd door de respondent) en vele anderen. Een veelvoorkomende pollingfout geeft aan dat een veelvoud aan foutenbronnen de meeste potentie hebben om de betrouwbaarheid van een groot onderzoeksverzoek te verminderen: Naast selectiefouten, vijf verschillende typen met betrekking tot niet-steekproeffouten Steekproeven omvatten standaardfouten, goede fouten en non-responsfouten , etc. rangschikkingscomplicaties en verwerkingsfouten. Al deze begeleiding betekent dat resultaten die de vragen echt ondersteunen, buiten het repetitieve bereik van fouten kunnen vallen.

  Ten derde verwijzen bepaalde enquêtevragen op correcte wijze naar bedoelingen of zakelijke relaties uit het verleden. Dergelijke vragen vereisen interpretatie door die waarschijnlijkheid en koop stemmodellen die hun eigen bronnen aan fouten introduceren.

  Het foutenpercentage van de steekproef wordt vrijwel zeker ook vaak genoemd in de kritiek van de gemeenschap. Geen publieke opinie, aangezien het zeker een uitsluitingsfout is die zonder twijfel eenvoudig te berekenen is.

  De niet-online absolute fout kan ruwweg worden geschat door de resultaten te vergelijken met de significante bekende waarde – ofwel een andere voorspelling van de consumentenklasse, geverifieerd door een geweldige nieuwe nationale volkstelling, of de beste ondubbelzinnige veldvoorspelling in een doorlopende lijst voor thuisgebruik. … Maar een paar bedrijven voeren zoveel onderzoeken uit dat ze op basis van wetenschappelijke observatie geen absoluut misverstand kunnen maken. En echt consumentenonderzoeken gaan over zaken die recentelijk niet zijn onderzocht.

  Goedgekeurd

  Als uw pc traag werkt, vol fouten zit en snel crasht, is het tijd voor Restoro. Deze krachtige software kan Windows-gerelateerde problemen snel oplossen, uw systeemprestaties optimaliseren en uw gegevens beschermen tegen schade. Met Restoro geniet je van een snellere, stabielere pc-ervaring - zonder het gedoe en de kosten om hem ter reparatie aan te bieden. Dus wacht niet - download Restoro vandaag nog!


  Hoewel waarschijnlijkheidssteekproeven van het allergrootste belang zijn voor e-commercebedrijven die het papierwerk van elke klant bijhouden en daarom uitgebreid onderzoek zouden moeten kunnen doen, betrekken de meeste bedrijven meerdere klanten offline of offsite bij derden (bijv. wederverkopers) , franchisenemers, enz.) enz.). ). ). In dergelijke omstandigheden kan de inputpopulatie niet worden bepaald op basis van waarschijnlijkheid en kan de foutmarge niet worden berekend.

  non-kansbemonstering en marge aan fouten

  Het feit dat de marge letterlijk is gekoppeld verkeerd berekend, kan alleen worden berekend op basis van een steekproef van kansen, weerhoudt u bedrijven er niet van om de uitwerking te plannen , ondanks de AAPOR-verklaring.

  In een situatie zullen veel onderzoekers zeker “tellen” om de steekproeffout echt te meten en een deel van het feit te negeren dat aan de aannames die ten grondslag liggen aan algemene berekeningen niet wordt voldaan. Zoals opgemerkt door Reg Baker, CEO: “MOE’s zoetekauw komt waarschijnlijk niet tot uiting in online proeven. Het is gebaseerd op het dienen van de waarden die onder meer zouden kunnen worden verkregen door constante bemonstering over dezelfde bemonsteringspunt, en gaat ervan uit dat de structuur een hele of een deel van een gekozen doelgroep biedt. Online monsters zullen aanzienlijk nooit in de buurt van 100% komen. Hoes “.

  Heeft u een foutmarge te maken met de steekproeffout?

  De foutmarge is een statistiek die de kosten uitdrukt van een willekeurige steekproeffout die in elk onderzoeksresultaat voorkomt. Hoe groter de fout, des te minder zekerheid die over het algemeen nieuw is. Het resultaat van die enquête zal het resultaat weerspiegelen dat verband houdt met de enquête van de gewone bevolking.

  Andere non-profitorganisaties (inclusief de mijne) storen ons soms aan de betrouwbaarheid, ondanks de alternatieve garanties van AAPOR.

  Berekeningen in de vertrouwensfase zijn vaak weinig bekend, alleen maar omdat het voorspelde populatiemodel op een gepatenteerde manier wordt beschouwd. Bij het uitzoeken van de zwarte doos wordt het veeleisend om de betrouwbaarheid van dat stabiliteits- en betrouwbaarheidsinterval te beoordelen.

  Soms vallen sommige aspecten van hoe dit werkt onder deze zwarte bak, en veel van deze individuele locaties kunnen worden geverifieerd. Een goed bedrijf vertrouwt bijvoorbeeld op een nieuwe introductie van het bootstrap-vertrouwensproces dat 1000 willekeurige resamples vereist van bijna alle verzamelde reacties. Sommige (algemene reacties kunnen bijvoorbeeld meer dan één keer worden opgenomen, andere niet). Tot nu toe klinkt het indrukwekkend gezien het lage aantal inwoners. Stel bijvoorbeeld dat niemand zegt dat betreffende elementen geen universiteitsstudenten zijn (deze groep is vaak ondervertegenwoordigd in elektronische enquêtes); de overeenkomstige bootstrap-vertrouwensfase wordt als een groot percentage positief of negatief, aangezien elke niet-lineair uitgebreide test aangeeft dat 100% een hogere opleiding heeft genoten.

  non opportunity sampling and margin of error

  Ongeacht hoeveel individuele zwarte kattenbakversnellingen er daadwerkelijk worden besproken, de tegenovergestelde manier om een ​​groot geloofsinterval te schatten is om de steekproeffout te berekenen gezien de grootte monsters. Als dit bereik wel aan het betrouwbaarheidsinterval voldoet, dan is dit proces op korte termijn niet geloofwaardig. Dit is eigenlijk rundermest. Geen enkel academisch onderzoek suggereert dat de factoren van onwaarschijnlijkheid nauwkeuriger zijn dan alleen kanssteekproeven voor dezelfde steekproefomvang – en er zijn verschillende verklaringen voor het tegenovergestelde.

  Volledige erkenning: Mijn reguliere publicatie Betrouwbaarheidsintervallen voor prestaties met kansmodellen. Onze klanten vertrouwen ons een fractionele berekening van de betrouwbaarheid van de meeste resultaten toe. Maar we zorgen ervoor dat ons validatieproces op zijn beurt niet verder gaat dan het vertrouwen dat beschikbaar is door steekproeven zonder enige waarschijnlijkheid, en altijd een hogere marge oplevert dan uw foutmarge.

  Het geaccepteerde onderscheid aan de binnenkant foutcorrectie ondermijnt religie in elk opinieonderzoek en marktonderzoek. Gezien de kans op fouten in zeer stukjes code, zou ik denken dat de foutenmarge over het algemeen ook onvoldoende is om de bijwerkingen van probabilistische tests te rapporteren. Ik zou voor de hele industrie willen hebben om te kijken naar vertrouwenskringen waarvan experts beweren dat ze in plaats daarvan duidelijke gebreken beoordelen, zelfs dit lijkt misschien ongelooflijk.

  Jeffrey Henning, Volksrepubliek China, bood aan om verkozen te worden tot MRII-president. In zijn dagelijkse werk is uw man de afgelopen vijf maanden president van Researchscape International geweest, als het niet jaren blijkt te zijn, meer of minder.

  Download de software die uw pc zal repareren door hier te klikken.

  How To Fix Sampling Errors Without Probability Or Bias
  Como Corrigir Erros De Amostragem Sem Probabilidade Ou Viés
  확률이나 편향 없이 샘플링 오류를 수정하는 방법
  Hur Man åtgärdar Provtagningsfel Utan Sannolikhet Eller Partiskhet
  Come Correggere Gli Errori Di Campionamento Senza Probabilità O Pregiudizi
  Как исправить ошибки выборки без вероятности или смещения
  Jak Naprawić Błędy Próbkowania Bez Prawdopodobieństwa I Błędu?
  Cómo Corregir Errores De Muestreo Sin Probabilidad Ni Sesgo
  So Beheben Sie Stichprobenfehler Ohne Wahrscheinlichkeit Oder Verzerrung
  Comment Corriger Les Erreurs D’échantillonnage Sans Probabilité Ni Biais

  Recommended Articles