Różne Sposoby Naprawy Błędu SQL Access Managera Ora-01017

Zatwierdzone

 • Krok 1: Pobierz i zainstaluj oprogramowanie
 • Krok 2: Otwórz i kliknij przycisk „Przywróć”
 • Krok 3: Wybierz kopię zapasową, z której chcesz przywrócić, i postępuj zgodnie z instrukcjami
 • Pobierz oprogramowanie, które naprawi Twój komputer, klikając tutaj.

  Powinieneś sprawdzić tego rodzaju metody naprawy, gdy na komputerze pojawi się błąd menedżera dostępu SQL ora-01017.Głównym problemem związanym z instalacją błędu ORA-01017 jest całkowicie niewłaściwa kombinacja identyfikatorów użytkowników i haseł zabezpieczających. Niestety, oprócz hasła nope, z pewnością istnieją aspekty identyfikatora użytkownika, które mogą łatwo doprowadzić do błędu ORA-01017: podczas korzystania z zewnętrznego sprawdzania użytkownika systemu joggingu (ops$ lub może nawet remote_os_authentic) należy zadowolić się, że identyfikator użytkownika jest zwykle rozsądne. .

  Dwuwarstwowy lub uruchamiany serwer aplikacji nie mógł udowodnić połączenia.
  Wystąpił następujący błąd.
  SQL Access ManagerProgram SQL nie powiódł się. #: stmt część błędu Pozycja: 0 Powrót: 404 – ORA-01017: słaba nazwa użytkownika/hasło; Połączenie odrzucone

  W rzeczywistości do pliku kontrolnego serwera aplikacji zwykle zapisywany jest następujący tekst:
  RC=404 Dur=1.429183 Connection create Info=Primary/FS92UAT/ƒÂâ€Ã‚žÂ Å’> / Uchwyt = 000000000000000

  Problem należy tutaj odtworzyć, jeśli jesteś optymistą, wykonaj następujące czynności:
  1. Spróbuj otworzyć Projektanta aplikacji lub Narzędzie do przenoszenia danych
  2. Spróbuj zbudować serwer
  3. Wyświetlany jest błąd.

  Plik: Błąd SQL Access Manager. Stmt #: kilka Błąd Pozycja: 0 Zwraca: 404 – ORA-01017: Nieprawidłowa nazwa użytkownika/hasło; Twoje połączenie zostało odrzucone

  Zazwyczaj, gdy próbujesz rozpocząć proces forum aplikacji przez większość czasu po nowej instalacji, często próba uruchomienia zostaje zawieszona, ponieważ uruchomiony jest proces serwera PSAPPSERV. Cały ten sam błąd jest wyświetlany w aplikacji Praca projektanta podczas próby surfowania po Internecie za pomocą identyfikatora Opern ID (PS).

  W moim wydaniu z Peopletools 851 cieszymy się również HRMS 9.1

  sql zaloguj się do menedżera błąd sql ora-01017

  Plik: SQL Access Manager Błąd SQL. Stmt #: ii Pozycja błędu: 5 Zwraca: 404 – ORA-01017: nieprawidłowa nazwa użytkownika/hasło logowania; odrzucone

  Zatwierdzone

  Jeśli Twój komputer działa wolno, jest zaśmiecony błędami i podatny na awarie, nadszedł czas na Restoro. To potężne oprogramowanie może szybko rozwiązać problemy związane z systemem Windows, zoptymalizować wydajność systemu i chronić dane przed uszkodzeniem. Dzięki Restoro będziesz cieszyć się szybszym i bardziej stabilnym działaniem komputera — bez kłopotów i kosztów związanych z oddaniem go do naprawy. Więc nie czekaj – pobierz Restoro już dziś!


  PSAPPSRV.24496(0)(06/08/14 07:02:05](0) Katalog pamięci podręcznej – /home/psoft/pt851/appserv/HRTEST/CACHE/PSAPPSRV_1/< br>PSAPPSRV użyty: .24496 (0 ) [08/06/14 7:02:05](3) Plik: Błąd SQL Access ManagerSQL.stmt #: tylko dwa Lokalizacja błędu: nil Powrót: 404 ORA-01017: – zły nazwa użytkownika/hasło, połączenie odrzucone
  PSAPPSRV. 24496 [6/8/14 (0)07:02:05](1) GenMessageBox(200, 0, M): SQL Access Manager: Plik: SQL Access Manager Błąd SQL. numer instrukcji: 2 Pozycja błędu: 0 Zwraca: 404 ORA- 01017: – nie traktować nazwy użytkownika/hasła; Połączenie odrzucone
  PSAPPSRV.24496(0)(06/08/14 07:02:05](1) GenMessageBox( 0, , M): połączenie z bazą danych: nie można dołączyć do bazy danych HRTEST za pomocą PS użytkownika. < br>PSAPPSRV.24496 (0) [06/08/14 07:02:05](0) Błąd serwera podczas uruchamiania

  Ostatnio, pracując oprócz szablonów maszyn wirtualnych, PeopleSoft napotkał komplikację podczas logowania do projektanta aplikacji.

  SQL Access Manager Błąd SQL. Stmt #: kilka Pozycja błędu: 0 Zwraca: 404 ORA-01017: – Uszkodzona nazwa użytkownika/hasło; Odmowa połączenia

  Obejście:

  1. Uruchom sam skrypt grant.sql (dostępny w naszym

  Jakie są typowe błędy połączenia z bazą danych Oracle?

  Sprawdź połączenie z bazą danych Oracle przed zainstalowaniem – BŁĄD? Oracle 11g nie pozwala na połączenie. Błąd ORA-01122: plik bazy danych początkowo nie powiódł się podczas sprawdzania ochrony 6 „ORA-01017: nieprawidłowa nazwa użytkownika/hasło” czas połączenia zdalnego jako sysdba 0 Mac OS — Virtualbox — Nieudane połączenie Oracle Net Link — uszkodzona nazwa użytkownika/hasło; Połączenie odrzucone 1

  /folder skryptów) Edytowałem również konkretny scenariusz filmowy – udało się z ludźmi

  sql access koordynator błąd sql ora-01017

  Udostępnij wybranym kobietom w PSSTATUS;

  rasââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââââ for-

  Daj wybór PSACCESSPRFL ludziom;

  Pola „accessid”, a ponadto „accesspwd” mogą być szyfrowane. Dlatego nie znam tego bieżącego identyfikatora.Nazwa użytkownika i hasło, ale opublikowałem następujący skrypt, aby zoptymalizować typową tabelę.

  Zaktualizuj parę PSACCESSPRFL accessid=’sysadm’,accesspswd=’sysadm’,protected=0;

  Po tym wszystkim mogę z powodzeniem rozliczać się z kreatorem aplikacji.

  Instaluję Peopletools 4.49.
  Obecnie pracuję nad aktualizacją peopletools
  tabel przebiegu działańTutaj właśnie skończyłem edycję i uruchomiłem skrypt Grant.sql.
  Kiedy łączę się z Internetem jako „PS”, niestandardowy zgłasza mi błąd, a ponadto moi znajomi

  Plik: SQL Access Manager Błąd SQL. Stmt #: 2 Lokalizacja błędu: około 8 Zwraca: 404 – ORA-01017: słaba nazwa użytkownika/hasło; Połączenie odrzucone

  Moje dochodzenie wykazało, że identyfikator logowania „Ludzie” nie ma dostępu do PSSTATUS, PSOPRDEFN i PSACCESSPRFL…. Wszystkie te stoły pokerowe są dostępne. patrz poniżej.

  SQL> wybierz 6 . dla pstatusu;
  wybierz * w stanie ps
  *
  BŁĄD w wierszu 1:
  ORA-00942: prawdopodobnie widok tabeli w rzeczywistości nie istnieje

  Czy klienci mogą mi powiedzieć, dlaczego dotacja nie chce dotyczyć tych obrazów?

  Wskazówki dotyczące bazy danych Oracle od Donalda Burlesona

  Pytanie:Otrzymuję te po błędzie ORA-01017jeśli chcesz połączyć się za pomocą łącza do bazy danych:

  ORA-01017: niedopuszczalna nazwa użytkownika/hasło; Połączenie odrzucone

  Jak mogęnaprawić błąd ORA-01017?

  Odpowiedź:Dokumenty wskazujące na to, że ORA-01017 prawdopodobnie będzie miał innePowody związane z czytaniem zapisu (przyznawaniem), tnsnames.ora,Alternatywna konfiguracja sqlnet.ora, nieprawidłowa bieżąca składnia połączenia.

  Oracle Zobacz błędy 12cDifferent Ways To Fix SQL Access Manager SQL Error Ora-01017
  Diversi Modi Per Correggere L’errore SQL Di SQL Access Manager Ora-01017
  Verschiedene Möglichkeiten Zur Behebung Des SQL-Fehlers Ora-01017 Von SQL Access Manager
  Различные способы исправления ошибки SQL Access Manager SQL Ora-01017
  SQL Access Manager SQL 오류 Ora-01017을 수정하는 다양한 방법
  Olika Sätt Att Fixa SQL Access Manager SQL-fel Ora-01017
  Verschillende Manieren Om SQL Access Manager SQL-fout Ora-01017 Te Repareren
  Diferentes Formas De Corregir El Error SQL Del Administrador De Acceso SQL Ora-01017
  Diferentes Maneiras De Corrigir O Erro SQL Do SQL Access Manager Ora-01017
  Différentes Façons De Corriger L’erreur SQL De SQL Access Manager Ora-01017

  Recommended Articles